İMAR BARIŞI HAKKINDA

İmar Barışı uygulaması ile ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına uymayan yapıların kayıt altına alınması amaçlanıyor. 06 Haziran’da Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar sonrasında başvurular devam ediyor. 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı kayıt Belgesi başvuru süresi 15/06/2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresinin 30/06/2019 tarihine kadar uzatıldı..

İmar Barışı Kapsamında Öncelikle Durum Tespiti Yapılmalı

Başvuru öncesinde yapının tamamı için mi yoksa yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm için mi başvuru yapılacağının belirlenmesi gerekiyor.

İmar Barışı, ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları kapsıyor. İmar mevzuatına aykırılığın net olarak tarif edilmesi gerekiyor.

Bilgiler Doğru Verilmeli

Müracaatta yapıya ilişkin tüm bilgilerin doğru verilmesi gerekiyor. Sonuçta kat mülkiyetine geçiş için tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek. Bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi ise iptal edilecek. Bu belgenin sağlamış olduğu haklar da geri alınacak. Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade edilmeyecek ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

Gelin Araştıralım, Sizi Barıştıralım

Uygulamada birçok farklı bilgi ve detay söz konusu. Vatandaşlar mevcut yapılarındaki aksaklığın, imara aykırılığın durumunu net olarak tespit edemeyebilir. Bazı yapılardaki yıkım ve para cezalarından maliklerin haberleri bile olmayabiliyor. Bu nedenle işin uzmanından destek almanızı tavsiye ediyoruz. Bizler Altın Emlak olarak tüm temsilcilerimize İmar Barışı eğitimlerini verdik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Profesyonel kadrolarımız ile tüm süreçleri takip ederek, bürokratik ve hukuki süreçlerde sizlere destek vermeye hazırız.

Eğer sizler de;

• Hisseli arsalarda, yapı hissedarlardan birine aitse

• Yapınızı farklı amaçla mı kullanıyorsunuz?

• Yapınız kat mülkiyetine geçebilir mi?

• Yoksa henüz yapınızın iskanı mı yok?

• Abonelikler size ait değil mi?

• Peki ya binanıza verilmiş bir yıkım yada para cezası var ve sizin haberiniz yoksa?

İmar Barışı Hakkında Sizin ile iletişime geçebilmemiz için?


GALERİ

Ayrıntılı bilgi almak için size en yakın ofisimize başvurabilir, ya da bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Ofislerimiz
')